Home Usługi Wdrożenia

Usługi -> Wdrożenia

Xpress SCAN

Skanowanie dokumentów wprost do systemu


Podstawą funkcjonowania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa jest szybki i łatwy dostęp do posiadanych dokumentów i zasobów. Gdy firma, ośrodek medyczny produkuje ogromną ilość dokumentów papierowych, ma wiele oddziałów o różnych lokalizacjach lub też konieczny jest krótki czas dostępu do informacji, niezbędne staje się wdrożenie systemu archiwizacji i narzędzi wspierających obieg dokumentów w postaci elektronicznej. Przekształcenie dokumentów do postaci elektronicznej pozwala na stworzenie jednolitych mechanizmów bezpiecznego składowania, wyszukiwania i przesyłania wszelkich informacji.

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania i archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej porządkuje zasoby informatyczne firmy, eliminując lub ograniczając do minimum papierowy obieg dokumentów, co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania firmy. Ponadto podnosi stopień bezpieczeństwa posiadanych informacji poprzez możliwość ograniczania dostępu bez odpowiednich uprawnień.

Bezpieczeństwo danych:

  •  kod źródłowy naszego systemu może być zaszyfrowany,
  •  każda licencja oprogramowania jest przyporządkowana do określonego urządzenia,
  •  komunikacja pomiędzy urządzeniem i serwerem IIS może odbywać się po https,
  •  dostęp do bazy danych przez utworzoną rolę.

Dane techniczne:

Urządzenia na które wdrażamy proponowane rozwiązanie:
Xerox Phaser 3635MFP, Xerox WorkCenter: 5325/5330/5335, 5735/5740/5745/5755, 7120/7125

 Dane środowiskowe:

  •  serwer IIS bądź Apache
  •  system Windows XP, Server 2003/2008, Linux
  •  dostęp do bazy danych uzgodniony z producentem oprogramowania

Folder reklamowy Xpress SCAN

Przykładowe rozwiązania:


Skanowanie do systemu MMEDICA


© Copyright 2012 Xpress Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.