Home Usługi Redukcja kosztów druku

Usługi -> Redukcja kosztów druku

Redukcja kosztów druku

Czy wiesz jaki procent przychodu Twojego przedsiębiorstwa generuje proces zarządzania drukiem ?

Jak szacują eksperci Xerox, 80-90 proc. użytkowników nie wie, jakie koszty druku ponoszą. Tymczasem mogą one stanowić nawet 3 - 4 proc. przychodu przedsiębiorstwa.

Zarządzanie drukiem to wieloetapowy proces polegający na monitorowaniu kosztów druku, wdrażaniu rozwiązań redukujących tego typu wydatki oraz wspomagających efektywną eksploatację floty urządzeń biurowych.

Możesz zmniejszyć nakłady związane z procesem wydruku. My Ci w tym pomożemy.

Dzięki narzędziom Xeroxa (Asset DB, XPS) i firmie Xpress poznasz jakie koszty faktycznie są generowane, ograniczysz je i będziesz je kontrolował.

Nasz autorski system XpressProfessional (autoryzacja na urządzeniach Xerox, wydruk podążający, raportowanie) pozwoli kontrolować koszty wydruku: http://xgroup.pl/xpressprofessional.html

Przeprowadzimy pełną analizę druku twojego przedsiębiorstwa. Aby to zrobić musimy “zmapować” między innymi:

 • liczba użytkowników przypadających na urządzenie
 • odległość dzieląca użytkownika od urządzenia
 • specyfikacja szczegółowa urządzenia (kolor, format, wydajność, specjalne funkcje itp.)
 • plan rozmieszczenia urządzeń
 • analiza dokumentów kosztowych związanych z drukowaniem
 • inne

Dzięki analizie pracownicy Xpress przygotują pełną informację związaną z procesem druku w Państwa firmie. W trakcie jej trwania poddane zostaną skontrolowaniu wszystkie urządzenia drukujące w zadanym okresie czasu.

Efektem analizy, będzie raport zawierający pełne zestawienie wykonanych nakładów i kosztów z podziałem na:

 • urządzenia,
 • rodzaj wydruku (kolor,format),
 • zużycie materiałów eksploatacyjnych
 • ilość wydrukowanych stron
 • koszty związane z wydrukiem (papier, materiały eksploatacyjne itp.)

Nasz raport wskaże potencjalne obszary możliwych do uzyskania oszczędności w druku i ewentualnych innych funkcjonalności. Następnie zaproponujemy rozwiązania dla uzyskania optymalnych efektów – redukcji kosztów wydruku.

mps

Dzięki szczegółowej analizie Powiemy Ci co trzeba zrobić aby zredukować koszty druku – zaproponujemy konkretne rozwiązanie. Poza tym zaproponujemy pełne rozwiązanie XPPS czyli możliwość przejęcia zarządzania twoją flotą urządzeń.

XPPS – Xerox Partner Print Services

 • optymalizacja środowiska urządzeń drukujących
 • zwiększenie produktywności
 • oszczędność zasobów
 • bardziej efektywne zarządzanie flotą
 • zmniejszenie zużycia energii
 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych
 • zmniejszenie nakładów finansowych na obsługę urządzeń (obsługa IT)
 • zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości pracy urządzeń


Zapraszamy do kontaktu:

tel. 661 484 534; e-mail: it@xgroup.pl
© Copyright 2012 Xpress Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.